ul. Limanowskiego 111A 91-334 Łódź
695 785 777
42 651 2881

CORI ® CAMP – ART. KEMPINGOWE

STIMEX® SEAM-SEALER

STIMEX® Seam-Sealer
STIMEX® Impregnat do namiotów itp. / płyn do uszczelniania szwów 80 ml

impregnat do szwów STIMEX
impregnat do szwów STIMEX

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

STIMEX® Seam-Sealer impregnat do szwów to doskonały środek zapewniający wodoszczelność szwów namiotów, plecaków, płaszczy przeciwdeszczowych itp.

Sposób użycia: Upewnić się, że szwy są czyste i suche. Środek STIMEX® Seam-Sealer impregnat do szwów należy stosować na wewnętrznej stronie materiałów. Zapobiega to zmianie kolorów pod wpływem promieniowania UV. Jeśli to konieczne, nałożyć kolejną warstwę. Środek STIMEX® Seam-Sealer impregnat do szwów pozostawia widoczną warstwę ochronną. Porada: Przed zastosowaniem przeprowadzić próbę na niewielkim fragmencie szwu.

Zalecenia bezpieczeństwa: Chronić przed zimnem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego. Produkt łatwopalny. Powoduje podrażnienia oczu. Dłuższy kontakt może spowodować suchość lub pękanie skóry. Opary mogą spowodować senność i zawroty głowy. Nie wdychać oparów / rozpylonego produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt ochronny dróg oddechowych. Przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast zaięgnąć porady lekarza i pokazać niniejsze opakowanie lub etykietę. Stosować jedynie w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze 5 – 25 ºC (w szczególności należy unikać temperatur pon. 0 ºC i pow. 35 ºC).